جدید ترین مطالب
بخش بایگانی


مرگــ..

10 بهمن 1395برچسب:,
 • نویسنده :
 • بازدید : 138 مشاهده

● اَگِهـــــ بَعْد اَز [مَرگَمــــ]

● دُنْبالـــــ [دَلیلِــــ] مردنَمْـــــ بودَنــــ

بِهِشونــــ بِگیـــــد . . .

● کِهـــــ اینـــ دَلیلِـــــ [زِندِگیشــ]

مَعْلومــــ نَبـــــود

● چِهـــــ بِرِسِهـــــ [مَرگِشْــ]

 

 

اشتباهـ..

10 بهمن 1395برچسب:,
 • نویسنده :
 • بازدید : 146 مشاهده

اختــراع تلفـن

بـــــزرگـــــتـــرین خیــــانت بــــه بشــــریـت بـــود...

خـــداحــافظـــــی بـــایــــد

رو در رو بــــاشد!

گــاهــی اوقـــات اشـک هــا 

آدم هــا را بیـــدار میکــنند…

لعنــت بــَـر خـداحــافـظــــی هـــای تـلـفـنـــــی

 

 

ــــــ

10 بهمن 1395برچسب:,
 • نویسنده :
 • بازدید : 140 مشاهده

■ چیزے شدهـــ ْ دڪتر ْ ...؟

□- متـأسفمـــ ْ ... 

■ ﻣَڹ طآقتشو دآرمـ 

□- یڪـ ْ بیمآرے نآشنآختــہ س ْ 

ڪآرے از دستــ مآ برنمیآد.. 

■ ینـے چــے ْ ؟ ؟ ؟ 

□- قلبتـــــ از ڪآر ٰافتآدهْ 

■ خبـــــ ْ ...؟ ؟ 

□- اماَ نَفســ میکشـے

 

احترامـ..

10 بهمن 1395برچسب:,
 • نویسنده :
 • بازدید : 150 مشاهده

دیگــــــه احتـــــرام گذاشتــن اضافـــــی تعطیــــــــل!

بـا هـــر کسـی دقیقــا مثـــل خــودش

لیاقتـ...

10 بهمن 1395برچسب:,
 • نویسنده :
 • بازدید : 135 مشاهده
مـــَنم یــــه زمانـے خــوبـے تو ذاتـــم بـود

 وَلـــے خبــ حـــِیف  لـیاقـَتـا  کَـــم بـــود

خر...

10 بهمن 1395برچسب:,
 • نویسنده :
 • بازدید : 146 مشاهده

به بَعضیا باس گُفت فِکر نکن که نَدید بَدیدم

وَلی مَن هیچ  خَری  شَبیت نَدیدم!

قهوه ای ...

10 بهمن 1395برچسب:,
 • نویسنده :
 • بازدید : 113 مشاهده
به بعـضیـآم باید گفـــ :

برو هر وخ قهوه ـای مد شد بیــآ
:|  والــــآ

میــــخـوآمـــ یــــ ــــهـ تیــپ بِـــــزَنَـــــم خَفَـــــ ـــن...
 

بــــ ـــآ پـــ ــآرچـــ

رفیقــ...

10 بهمن 1395برچسب:,
 • نویسنده :
 • بازدید : 198 مشاهده

سـلـامـَـتــے اوלּ  رفــــیقے  کـِہ مــَــجازیـہ


امــــا یـہ جورے واسَــــت سَـنـگ صــَـــبوره


کہ هیـــچ کـُـבوم از رفیــــقاے #واقـعـیت


بـہ گــَـــرב پاش نـِـمـــــیرسَــלּ.....

دختر...

10 بهمن 1395برچسب:,
 • نویسنده :
 • بازدید : 140 مشاهده

دختــر باس "نجیب" باشه،

نه " عجیبــ "!

 

کپیــ..

10 بهمن 1395برچسب:,
 • نویسنده :
 • بازدید : 130 مشاهده

وقتی اورجینال به  دنیا  اومدی...

حیفه کپی از دنیا بری...

خودت باش !!!

 

qnpz_26354886083888498117.jpg